0(535) 748 28 16
  0(424) 212 86 21

Ürünler

Tüm İşyeri
İşyerinize, en küçük bir zarar bile gelmemesi için Tüm İşyeri Sigortası var. Tüm İşyeri Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına almak mümkün.
00,00 TL
Trafik
Zorunlu trafik sigortasındaki temel amaç, üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktır. Zorunlu trafik sigortası teminatları, Karayolu Trafik Kanunu hükümleri dahilinde ve belli limitler çevresinde belirlenir. Bu haliyle de kasko sigortalarından farklıdır. Trafik sigortaları kişilerin kendi hasar ve masraflarını değil, karşı tarafın hasar ve masraflarını telafi etmek için vardır.
00,00 TL
Sağlık
Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçeninseçilmesi gereklidir.
00,00 TL

 

Konut
Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı size teminat altına alır. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir.
00,00 TL
Yıllık Hayat
Yıllık hayat sigortası, yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini ve geride kalanları maddi anlamda koruma amaçlı yapılan bir sigorta türüdür. Hayat sigortası ile poliçe kapsamındaki risklerden biri gerçekleştiğinde, geride kalan eş, çocuklar ve diğer aile bireylerinin yaşam standartlarının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.
00,00 TL
Dask
Depremin Deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
00,00 TL

 

Seyehat
Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir.
00,00 TL
Bes
Bireysel Emeklilik Sistemi, çalışan ya da çalışmayan 18 yaş üzeri herkesin sahip olabileceği, gönüllülük esasına dayalı bir sistemdir. Bu sistem SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik sistemlerinin yerini alan değil tamamlayan niteliktedir.
00,00 TL
Tarsim
Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan Tarım Sigortalarının tanıtılması, yaygınlaştırılmasının sağlanması ve üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesidir.
00,00 TL

 

NAKLİYAT
Bir yerden başka yere naklettiğiniz ürün ve eşyalarınız, yol boyunca türlü risklerle karşı karşıyadır! Yol hali bu, taşıma sırasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle ürün ya da eşyalarınız zarar görebilir. Bu zarar da maddi kayıplara sebebiyet verecektir. Siz yükünüzü taşırken bu gibi riskleri de taşımayın. Bırakın riski “Kerem Sigorta” taşısın!
00,00 TL
MÜHENDİSLİK
Mühendislik sigortası: Makine Kırılması Sigortası, Montaj Sigortası, İnşaat Sigortası, Elektronik Cihaz Sigortası gibi sigortaları kapsamaktadır.
00,00 TL

 

Oto Dışı Kaza
Zorunlu Sigortalar -Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumululuk Sigortası -Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası -Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası -Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sorumluluk (Mesuliyet) Sigortaları Işık Doğalgaz Paket Sigortası Ürün Sorumluluk Sigortası Işık Otopark ve Oto Servis Mali Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Hırsızlık Sigortaları Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası Ferdi Kaza Sigortaları Eğitim Güvence Sigortası Işık Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası
00,00 TL
Hukuksal Koruma Sigortaları
Bu teminat,Kasko sigortalarına ek teminat olarak verilmektedir. Kasko teminatına giren bir hasar ile ilgili sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları , vekalet ücreti, dava masrafları,danışmalık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ile ilgili masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar.Hukuksal Koruma Teminatı Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları adı altında verilmektedir. İlgili Genel Şartlar : Hukuksal Koruma Genel Şartları
00,00 TL
Copyright © 2023 - Kerem Sigorta