0(535) 748 28 16
  0(424) 212 86 21

Sigorta ; Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Hizmetlerimiz


Sigorta Süresi Nedir? Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli yaşam poliçelerinin bazılarında sigorta süresi sabit olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenen sigorta süresi mevcuttur.

Sigortacı Nedir?Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigortalı Nedir?Yaşamı ya da sağlık giderleri sigortayla teminat altına alınan kişidir.

Tümü

Ürünlerimiz

Tüm İşyeri Sigortası
Yüksek verim ve kazanç elde etmek için çalıştığımız işyerine en küçük bir zarar bile gelmesini istemeyiz.
Trafik Sigortası
Zorunlu trafik sigortasındaki temel amaç, üçüncü kişilere verilen zararları karşılamaktır.
Konut Sigortası
Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır.
Tümü
Copyright © 2023 - Kerem Sigorta